Op. Dr. Mehmet Ali Melik

İlgi Alanları:

Laparoskopik Cerrahi
Obezite Cerrahisi
Anorektal Bölge Cerrahisi
Onkolojik (Kanser) Cerrahi
Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi
Fıtık Cerrahisi
Meme ve Tiroid Cerrahisi


Eğitim ve Uzmanlık:

2005-2012: İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi - Lisans

2013-2018: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.- İhtisas

Deneyim

2012-2013: Harran Toplum Sağlığı Merkezi 
2013-2018: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
2018-2019: Viranşehir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 

2019-2021: Kilis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2019-2020: Kilis Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

Kurs ve Sertifikalar

16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2017
13. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2017
14. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi Katılım Sertifikası, 2019

Mesleki Üyelikler:
1. Türk Tabipler Birliği
2. Türk Cerrahi Derneği 
3. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği
Araştırma ve Yayınlar:
-Mehmet Ali Melik, İlyas Başkonuş, Latif Yılmaz Assessment Of Preoperatıve Thyroglobulın Levels In Papıllary Thyroıd Cancer.
Journal of Cancer Research and Therapeutics

-İyatrojenik safra yolu yaralanmalarında cerrahi tedavi sonuçları 
Mehmet Ali Melik, Ahmet Abdülhalik Balık, Ersin Borazan, Alper Aytekin, Latif Yılmaz (Sözel Bildiri)
-ERCP sonrası iyatrojenik perforasyonlarda cerrahi deneyimlerimiz  Mehmet Ali Melik, Ersin Borazan, Buğra Tolga Konduk, Latif Yılmaz, Alper Aytekin, Ahmet Abdülhalik Balık (Sözel Bildiri)
-Nadir görülen sigmoid şekilli safra kesesi Latif Yılmaz , Alper Aytekin , Ersin Borazan , Başar Aksoy , Wassim Almahli , Mehmet Ali Melik , Ahmet Abdülhalik Balık (Poster)
-Pankreatik kitleyi taklit eden duodenal gastrointestinal stromal tümör  Alper Aytekin, Latif Yılmaz, Ersin Borazan, Mehmet Ali Melik, Ahmet Abdülhalik Balık (Poster)