Op. Dr. Ersin Borazan

İlgi Alanları
Laparoskopik cerrahi
Onkolojik cerrahi
Pankreas, dalak cerrahisi
Mide ve barsak cerrahisi
Böbreküstü bezi, tiroid ve meme cerrahisi
Karın duvarı Fıtıkları


Eğitim ve Uzmanlık
1990-1993 Kabataş Erkek Lisesi

1993-1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
2000-2006 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. – Uzmanlık

Deneyim

2006-2008 K.Maraş Göksun Devlet Hastanesi - Devlet hizmeti yükümlülüğü
2008: Özel Huzur Hastanesi (İstanbul)
2008-2009: Malatya Asker Hastanesi- Askerlik hizmeti yükümlülüğü
2009-2011: Özel Deva Tıp Merkezi (Gaziantep)
2012-2020: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği
2016 - 2020 – Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı

Kurs ve Sertifikalar

Laparoskopik Kolesistektomi Kursu Sertifikası- 23.11.2007
Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası- 17.11.2009
Klinik Araştırmacı Eğitim Programı Katılım Sertifikası- 16.01.2010
Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu / 17-20 Kasım 2011
Laparoskopik Reflü Cerrahisi Kursu- 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi / 2-6 Ekim 2013
ESPEN Congress Katılım Serfifikası. 6-9 Eylül 2014 / Cenevre-İsviçre.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Sürekli Mesleki Gelişim Kursu / 22 Kasım 2014
Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu Sertifikası-13.12.2014
Laparoskopik Karın Duvarı Onarımları Teorik Ve Uygulamalı Kursu / 15.02.2016 Dokuz Eylül Üniversitesi
Laporoscopic Colorectal Surgery Masterclass Certificate. 2-3 Mart 2016, Istanbul-Turkey
Uygulamalı Temel Biyoistatistik Katılım Sertifikası / 3-4 Aralık 2016 / Gaziantep Üniversitesi.
SKS Değerlendirici Sertifikası / 24-29 Eylül 2017 / Sağlık Bakanlığı - Ankara
Yönetilen Doktora Tezleri

Tez Danışmanı Olarak
1.Meme Kanserli Hastalarda Otofaji İle İlgili Genlerden Bazılarının (ACTB ,ARSA, CXCR4 , HGS, HPRT1, HDAC1, HTT, SNCA, SQSTM1, INS) Ekspresyonunun Araştırılması. Dr. Hasan ERKURT
2.Kolorektal kanserlerde kodlanmayan lnc-RNA CRNDE gen ifade düzeylerinin analizi. Dr. Koray TOKLU

Tez Danışman Yardımcısı Olarak
1.Periampüller bölge tümörlerinde mirna’ların rolünün araştırılması. Dr. Cuma Ali EMİR
2.İnsan kist hidatiği üzerine in-vitro ortamda değişik konsantrasyonlardaki nacl, albendazol ve praziquantel solüsyonlarının skolisidal etkilerinin araştırılması. Dr. Nurullah AKSOY

Mesleki Üyelikler
1. Türk Cerrahi Derneği 
2. Ulusal Travma ve acil cerrahi Derneği
3. Cerrahi Günleri Derneği
4. Türk hepato pankreato bilier cerrahi derneği

Araştırma ve Yayınlar
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)
A1. Maralcan Göktürk, Başkonuş İlyas, Gökalp Avni, Borazan Ersin, Balık Ahmet. Long-term results in the treatment of fistula-in-ano with fibrin glue: a prospective study. J Korean Surg Soc 2011;81(3):169-175. Doi: 10.4174/jkss.2011.81.3.169. (ISSN: 2233-7903)
A2. Başkonuş İlyas, Balık Ahmet Abdulhalik, Maralcan Göktürk, Seçkin Fatih Göksel, Borazan Ersin, Karakök Metin, Baltacı Yasemin, Bağcı Cahit. The effects of experimentally induced intraabdominal hypertension on adrenal glands. Turk J Med Sci 2012; 42 (4): 567-572. Doi:10.3906/sag-1106-57. (ISSN: 1300-0144)
A3. Köşüm Akın, Borazan Ersin, Maralcan Göktürk, Aytekin Alper. Biochemical and histopathological changes of intra-abdominal hypertension on the kidneys: Experimental study in rats. Turk J Surg. 2013; 29(2): 49-53. Doi: 10.5152/UCD.2013.39. (ISSN:1300-0705) 
A4. Geyik Esra, İğci Yusuf Ziya, Pala Elif, Suner Ali, Borazan Ersin, Bozgeyik İbrahim, Bayraktar Emine, Bayraktar Recep, Ergun Sercan, Çakmak Ecir Ali, Gökalp Avni, Arslan Ahmet. Investigation of the association between ATP2B4 and ATP5B genes with colorectal cancer. Gene. 2014 May 1;540(2):178-182. Doi: 10.1016/j.gene.2014.02.050. (ISSN: 0378-1119) 
A5. Balakan Ozan, Kalender Mehmet Emin, Suner Ali, Cengiz Beyhan, Öztuzcu Serdar, Bayraktar Recep, Borazan Ersin, Babacan Taner, Camcı Celaletdin. The relationship between urotensin II and its receptor and the clinicopathological parameters of breast cancer. Med Sci Monit. 2014 Aug 12;20:1419-1425. Doi: 10.12659/MSM.890459. (ISSN: 1643-3750) 
A6. Aytekin Türkan, Aytekin Alper, Maralcan Göktürk, Gökalp Mehmet Avni, Özen Doğukan, Borazan Ersin, Yılmaz Latif. A cyclin D1 (CCND1) gene polymorphism contributes to susceptibility to papillary thyroid cancer in the Turkish population. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(17):7181-5. doi: 10.7314/APJCP.2014.15.17.7181. (ISSN: 1513-7368) 
A7. Ergün Sercan, Ulaşlı Mustafa, İğci Yusuf Ziya, İğci Mehri, Kırkbeş Sevil, Borazan Ersin, Balık Ahmet, Yumrutaş Önder, Camcı Celalettin, Çakmak Ecir Ali, Arslan Ahmet, Öztuzcu Serdar. The association of the expression of miR-122-5p and its target ADAM10 with human breast cancer. Mol Biol Rep. 2015 Feb;42(2):497-505. doi: 10.1007/s11033-014-3793-2. (ISSN: 0301-4851) 
A8. Cengiz Beyhan, Yumrutaş Önder, Bozgeyik Esra, Borazan Ersin, İğci Yusuf Ziya, Bozgeyik İbrahim, Öztuzcu Serdar. Differential expression of the UGT1A family of genes in stomach cancer tissues. Tumour Biol. 2015 Aug; 36(8):5831-5837. doi:10.1007/s13277-015-3253-1. (ISSN: 1010-4283) 
A9. Yılmaz Latif, Borazan Ersin, Aytekin Türkan, Baskonuş İlyas, Aytekin Alper, Öztuzcu Serdar, Bozdağ Zehra, Balık Ahmet. Increased UGT1A3 and UGT1A7 expression is associated with pancreatic cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(4):1651-5. Doi:10.7314/APJCP.2015.16.4.1651. (ISSN: 1513-7368))  
A10. İğci Yusuf Ziya, Bozgeyik Esra, Borazan Ersin, Pala Elif, Süner Ali, Ulaşlı Mustafa, Gürses Serdar Abidin, Yumrutaş Önder, Balık Ahmet Abdulhalik, İğci Mehri. Expression profiling of SCN8A and NDUFC2 genes in colorectal carcinoma. Exp Oncol. 2015 Mar;37(1):77-80. doi: 10.31768/2312-8852.2015.37(1):77-80. (ISSN: 2312-8852) 
A11. Borazan Ersin, Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Elçi Muhsin, Karaca Mehmet Salih, Kervancıoğlu Selim, Balık Ahmet Abdulhalik. Multifocal Insulinoma in Pancreas and Effect of Intraoperative Ultrasonography. Case Rep Surg. 2015;2015:375124. Doi: 10.1155/2015/375124. (ISSN: 2090-6919) 
A12. Amer A. Hasan, İğci Mehri, Borazan Ersin, Rozhgar A. Khailany, Bayraktar Emine, Arslan Ahmet. Down regulated gene expression of GKN1 and GKN2 as diagnostic markersfor gastric cancer. International scholarly and scientific research innovation 2015; 9(6): 532-535. (ISSN: 2313-3759) 
A13. Akarsu Ersin, Korkmaz Hakan, Oğuzkan Balcı Sibel, Borazan Ersin, Korkmaz S, Tarakçıoğlu Mehmet. Subcutaneous Adipose Tissue Type II Deiodinase Gene Expression Reduced in Obese Individuals with Metabolic Syndrome. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2016 Jan;124(1):11-5. Doi: 10.1055/s-0035-1564129. (ISSN: 0947-7349) 
A14. İğci Mehri, Kalender Mehmet Emin, Borazan Ersin, Bozgeyik İbrahim, Bayraktar Recep, Bozgeyik Esra, Camcı Celalettin, Arslan Ahmet. High-throughput screening of Sirtuin family of genes in breast cancer. Gene. 2016 Jul 15;586(1):123-8. Doi: 10.1016/j.gene.2016.04.023. (ISSN: 0378-1119) 
A15. Şen Haluk, Bayrak Ömer, Erturhan Sakıp, Borazan Ersin, Koç Mustafa Nihat. Is hemoglobin A1c level effective in predicting the prognosis of Fournier gangrene? Urol Ann. 2016 Jul-Sep;8(3):343-7. Doi: 10.4103/0974-7796.184905. (ISSN: 0974-7796) 
A16. Dilsiz Nihat, Balık Ahmet, Mutaf Filiz, Yeşil Cemile, Borazan Ersin. Differential expression of mirnas in colorectal cancer. J Gastrointest Cancer Stromal Tumor. 2016; 1:1. Doi: 10.4172/jgcst.1000103. (ISSN: 2572-4126) 
A17. Borazan Ersin, Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Gökaslan Gökhan, Kervancıoğlu Selim. A rare case of non-traumatic acute intraabdominal hemorrhage: ruptured superior mesenteric artery aneurysm. Acta Chir Belg. 2018 Feb; 118(1): 64-67. doi: 10.1080/00015458.2017.1302702. 
A18. Borazan Ersin, Balık Ahmet Abdulhalik, Bozdağ Zehra, Arık Muhammed Kasım, Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Elçi Muhsin, Başkonuş İlyas. Assessment of the relationship between neutrophil lymphocyte ratio and prognostic factors in non-metastatic colorectal cancer. Turk J Surg. 2017 Sep 1;33(3):185-189. Doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3528. (ISSN: 2564-7032) 
A19. Güngörmez Çiğdem, Gümüşhan Aktaş Hatice, Dilsiz Nihat, Borazan Ersin. Novel miRNAs as potential biomarkers in stage II colon cancer: microarray analysis. Mol Biol Rep. 2019; 46(4): 4175-4183. Doi: 10.1007/s11033-019-04868-7. (ISSN: 0301-4851) 
A20. Borazan Ersin, Konduk Tolga Buğra. Comparison of early and delayed diagnosis on mortality in ERCP perforations: A high-volume patient experience. doi: 10.14744/tjtes.2020.61289. (ISSN: 1306-696X)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
B1. Dilsiz Nihat, Göver Çiğdem, Balık Ahmet, Borazan Ersin. Investigation of the transcriptomics alterations in human colon cancer development and progression . 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology Congress. 2-6 Haziran 2014,Bosna-Hersek. (Sözlü Sunum) 
B2. Elçi Muhsin, Aytekin Alper, Öztuzcu Serdar, Maralcan Göktürk, Borazan Ersin, Yılmaz Latif. Investigations of Sırt1 Related Mırnas in breast cancer. Breast Cancer Conference.10-12 Kasım 2016, İstanbul, Türkiye (Poster)  

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler
Balık Ahmet Abdulhalik, Borazan Ersin. Kitap adı: Karaciğer Safra Yolları ve  Pankreas Cerrahisi. Bölüm Adı: Pankreas ve Periampuller  Bölge Ekzokrin  Tümörleri. Editör: Osman Abbasoğlu. Sayfa: 289-300. Kitabevi:Dünya Tıp Kitabevi  Şehir:Ankara, Basım Yılı:2019 , Sayfa Sayısı:555  Kaçıncı Basım:1. Basım, ISBN: 978-605-9615-26-6.  

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. Maralcan Göktürk, Başkonuş İlyas, Borazan Ersin, Özdoğan Mustafa Kemal, Şenköy Eyüp, Gökalp Avni. The effects of inferior thyroid arteries ligation type on post-thyroidectomy clinical hypocalcemia in nontoxic multinodular goiter. Endokrinolojide Diyalog 2010; 7(4): 137-140. (ISSN: 1306-2514) 
D2. Başkonuş İlyas, Borazan Ersin, Maralcan Göktürk, Aybastı Necdet, Gökalp Avni, Balık Ahmet. Perioperatif total parenteral nutrisyonun postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri. Gaziantep  Tıp Dergisi 2011; 17(3): 141-146. doi:10.5455/GMJ-30-2011-51 (ISSN: 1300-0888) ( 
D3. Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Gökalp Avni, Borazan Ersin, Ağtaş Hüseyin. Comparison of 4% icodextrin and auto-crosslinked hyaluronic acid gel in terms of efficacy and cost effectivity in preventing postoperative abdominal adhesions. Gaziantep Med J 2013;19(1):25-29. doi: 10.5455/GMJ-30-2012-119 (ISSN: 1300-0888) 
D4. Borazan Ersin, Yılmaz Mehmet, Maralcan Göktürk, Başkonuş İlyas, Bahar Abdulkadir Yasir, Balık Ahmet Abdulhalik. Diffuse large B cell lymphoma with primary spleen involvement: Report of three cases. Medicine Science; 2014:  3(4): 1675-1684. doi: 10.5455/medscience.2014.03.8153 (ISSN: 2147-0634) 
D5. Taib Jamal Sadiq Taib, İğci Mehri, Borazan Ersin, Bayraktar Emine, Balık Ahmet, Çakmak Ecir Ali, Arslan Ahmet. Investigation of MACC1-AS1 gene mutations in colorectal cancer. Gaziantep Med J. 2014; 20(2):174-181. doi: 10.5455/GMJ-30-154367 (ISSN: 2148-3132) 
D6. Güngörmez Çiğdem, Gümüşhan Aktaş Hatice, Borazan Ersin. Stage II kolon kanseri dokularında onkogenik microRNA olan miR-92, miR-21, miR-155’in qRT-PCR’da ekspresyonu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 14(3): 31-39. (ISSN: 1309-4025)
D7. Güngörmez Çiğdem, Gümüşhan Aktaş Hatice, Borazan Ersin. Expression of miR-143, miR-145, miR-192, tumor suppressor miRNAs using qPCR in colon cancer stage II. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2017; 14(3): 40-45. (ISSN: 1309-4025))   
D8. Borazan Ersin, Gökalp Mehmet Avni, Zer Yasemin, Aksoy Nurullah, Aytekin Alper, Yılmaz Latif. Time related comparison of scolicidal activity of the different substances used in hydatid cyst. Eastern Journal of Medicine. 2019; 24(4): 457-462. doi: 10.5505/ejm.2019.04706 (ISSN: 1301 - 0883) 
D9. Aksoy Nurullah,  Gökalp Mehmet Avni,  Borazan Ersin, Zer Yasemin. İnsan Kist Hidatiğinde In-Vitro Ortamda Skolisidal Maddelerin Etkinliğinin Araştırılması. Selçuk Tıp Dergisi.2020; (ISSN: 1017 - 6616) 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
E1. Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Serin Abdullah, Borazan Ersin, Aybastı Necdet, Sanal İbrahim, Gökalp Avni. Prosidentia Olgularında Uygulanan Cerrahi Yöntemlerin Retrospektif Analizi.1. Çukurova  Kolo- proktoloji  Sempozyum ve Kursu.5-8 Haziran 2003,Adana. (Sözlü Bildiri)   
E2. Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Borazan Ersin, Serin Abdullah, Sanal İbrahim, Gökalp Avni, Aybastı Necdet. Akut İnkarsere  Prosidentia.1. Çukurova  Kolo- proktoloji  Sempozyum ve Kursu. 5-8 Haziran 2003,Adana. (Poster)  
E3. Borazan Ersin, Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Aybastı Necdet, Gökalp Avni, Balık Ahmet.Ciddi Malnütrisyonlu Gastrointestinal Sistem Kanserli Hastalarda Perioperatif Total Parenteral Nütrisyon, Morbidite ve Mortaliyi Etkiler mi?Ulusal Cerrahi Kongresi.24-28 Mayıs 2006, Antalya. (Sözlü Bildiri) 
E4. Güler Mehmet, Aydın Ünal, Borazan Ersin, Aksoy Basar, Gökalp Mehmet Avni. Single İnsizyon Laparoskopik Kolesistektomi: İlk 6 Olgu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.28-31 Ekim 2009,Antalya  (Sözlü Bildiri) 
E5. Güler Mehmet, Maralcan Göktürk, Gök Gül, Borazan Ersin. Total Tiroidektomilerde Minör Hemostazın Sağlanmasında Topikal Ankaferd Blood Stopper Kullanımının Etkinliği. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs  2010, Ankara  (Poster)  
E6. Güler Mehmet, Kalkan Fethi, Başkonuş İlyas, Şenköy Eyüp, Borazan Ersin,
Gökalp Mehmet Avni. Enterokutan Fistüllerde Kapanmaya ve Mortaliteye Etkili Faktörler. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-29 Mayıs  2010, Ankara (Sözlü Bildiri)  
E7. Borazan Ersin, Balık Ahmet, Maralcan Göktürk, Başkonuş  İlyas.Diffüz büyük B hücreli primer dalak lenfoması. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir. (Poster)  
E8. Aslan Mahmut, Borazan Ersin, Şenköy Eyüp, Başkonuş İlyas, Aytekin Alper, Balık Ahmet. Pankreas kanserlerinde D vitamini reseptör polimorfizmi ve ekspresyonu. 18 Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012, İzmir.  (Poster)  
E9. Köşüm Akın, Borazan Ersin, Maralcan Göktürk, Aytekin Alper. Ratlarda deneysel olarak oluşturulan intraabdominal hipertansiyonun böbrekler üzerine etkileri. 18 Ulusal Cerrahi Kongresi 23-27 Mayıs 2012, İzmir.  (Poster)   
E10. Borazan Ersin. Karaciğer kist hidatikte güncel cerrahi yaklaşımlar. 6.Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 12 -15 Eylül 2012, Gaziantep. (Sözlü Bildiri)     
E11. Balık Ahmet Abdulhalik, Borazan Ersin, Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk, Elçi Muhsin, Aytekin Alper, Yılmaz Latif. Periampuller Bölge Tümörlerinde Sekiz Yıllık Pankreatikoduodenektomi Deneyimimiz.10. Ulusal Hepato Gastroenteorloji Kongresi.1. Ulusal  Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi 25-29 Eylül 2013, Magosa, KKTC. (Sözlü Bildiri)   
E12. Geyik Esra, İğci Yusuf Ziya, Pala Elif, Süner Ali,Borazan Ersin, Bozgeyik İbrahim, Bayraktar Emine, Bayraktar Recep, Ergun Sercan, Çakmak Ecir Ali, Gökalp Avni, Arslan Ahmet.ATP2B4 ve ATP5B genlerinin kolorektal kanser ile ilişkisinin araştırılması. 13.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 27-30 Ekim 2013 Kuşadası, Aydın, Türkiye. (Poster)  
E13. Yılmaz Latif, Borazan Ersin, Öztuzcu Serdar, Başkonuş İlyas, Aytekin Alper, Bozdağ Zehra, Balık Ahmet Abdulhalik. Pankreas kanserlerinde ugt1a3 ve ugt1a7 gen ekspresyonu ilişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. (Poster)  
E14. Borazan Ersin, Elçi Muhsin, Çoban Sacit, Yıldız Fahrettin, Başkonuş İlyas, Maralcan Göktürk. Karaciğer kist hidatiğinde 2008-2013 arası sonuçlarımızın ve cerrahi yöntemlerin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. (Sözlü Bildiri)    
E15. Borazan Ersin, Başkonuş İlyas, Yılmaz Latif, Maralcan Göktürk, Gökalp Avni, Balık Ahmet Abdulhalik.İnsülinomalarda hastaya uygun farklı cerrahi modalitelerin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E16. Borazan Ersin, Balık Ahmet Abdulhalik, Arık Kasım, Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Aksoy Nurullah.İatrojenik safra yolu yaralanmalarında cerrahi deneyimlerimiz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E17. Aytekin Alper, Aytekin Türkan, Maralcan Göktürk, Gökalp Mehmet Avni, Özen Doğukan, Borazan Ersin. Papiller tiroit karsinomlu hastalarda siklin d1 (ccnd1) gen polimorfizminin araştırılması. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya. (Sözlü Bildiri)      
E18. Borazan Ersin, Ulaşlı Mustafa, Başkonuş İlyas, Erkurt Hasan, Bozdağ Zehra, Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Kırkbeş Sevil, Sencan Sevide, Gökalp Avni. Meme Kanseri ile Otofaji Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.  (Sözlü Sunum)  
E19. Yılmaz Latif, Borazan Ersin, Aytekin Alper, Balık Ahmet. Plastron Apandisiti Taklit Eden Çekumda Endometriozis Vakası. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.  (Poster)  
E20. Aytekin Alper, Borazan Ersin, Yılmaz Latif, Başkonuş İlyas, Balık Ahmet Abdülhalik. Gastrik tümörü taklit eden safra taşları; bir olgu sunumu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.  (Poster)  
E21. Başkonuş İlyas, Borazan Ersin, Gökalp Avni, Albayram Ender, Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Öztuzcu Serdar. Kolon Kanserli Hastalarda UGT1A7 ve UGT1A8 Gen Ekspresyonunun Araştırılması. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan, Antalya. (Sözlü  Bildiri) 
E22. Borazan Ersin, Gökalp Avni, Zer Yasemin, Aksoy Nurullah, Aytekin Alper, Yılmaz Latif. Hidatik kistte skolisidal ajanların in vitro etkinliklerinin karşılaştırılması. SS-29. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1-4 Kasım 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E23. Emir Cuma Ali, Balık Ahmet Abdulhalik, Borazan Ersin, Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Elçi Muhsin, Bozdağ Zehra. Periampüller bölge tümörlerinde mi-RNA’ların rolünün araştırılması. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1-4 Kasım 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E24. Melik Mehmet Ali, Balık Ahmet Abdülhalik, Borazan Ersin, Aytekin Alper, Yılmaz Latif. İatrojenik safra yolu yaralanmalarında cerrahi tedavi sonuçları. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1-4 Kasım 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E25. Balık Ahmet, Borazan Ersin, Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Çoban Sacid. Acil durumlarda kurum dışı yardım hizmeti veren deneyimli hepato-pankreatiko-bilier cerrahi ekibi. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1-4 Kasım 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri) 
E26. Melik Mehmet Ali, Borazan Ersin, Konduk Buğra Tolga, Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Balık Ahmet Abdülhalik. ERCP sonrası iyatrojenik perforasyonlarda cerrahi deneyimlerimiz. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. 1-4 Kasım 2017, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E27. Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Borazan Ersin, Wassım Almahlı, Başar Aksoy, Ahmet Abdulhalik Balık.Pankreasta solid tümörü taklit eden ektopik dalak olgusu. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.1-4 Kasım 2017,Antalya (Poster)  
E28. Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Borazan Ersin, Aksoy Başar, Almahli Wassim, Melik Mehmet Ali,  Balık Ahmet Abdülhalik. Nadir görülen sigmoid şekilli safra kesesi. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.1-4 Kasım 2017, Antalya (Poster)
E29. Aytekin Alper, Yılmaz Latif, Borazan Ersin, Melik Mehmet Ali, Balık Ahmet Abdülhalik. Pankreatik kitleyi taklit eden duodenal gastrointestinal stromal tümör. 13.Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.1-4 Kasım 2017,Antalya. (Poster)
E30. Borazan Ersin. Hidatik kistte açık-laparoskopik cerrahi tedavi.Türk HPB Cerrahi Derneği. Erzurum Bölgesel Toplantısı.13 Mayıs 2017, Erzurum. (Davetli Konuşmacı) 
E31. Borazan Ersin, Konduk Tolga Buğra. ERCP Perforasyonlarında Erken ve Gecikmiş Tanı ile Mortalitenin Değerlendirilmesi.14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.23-26 Ekim 2019, Antalya. (Sözlü Bildiri)   
E32. Doğan Caner, Borazan Ersin, Yılmaz Latif, Balık Ahmet. İatrojenik Safra Yolu Yaralanmalarına Uygulanan Cerrahi Tedavilerin Uzun Dönemde Yaşam Kalitesi Üzerine Sonuçları. 14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.23-26 Ekim 2019, Antalya. Sözlü (Sözlü Bildiri)  
E33. Doğan Caner, Dizibüyük Ömer Faruk, Borazan Ersin, Balık Ahmet. Whipple Spesmenlerinde Cerrahi Sınır Pankreas Dokusunda Mikrokanal Varlığı İle Biyokimyasal Kaçak Gelişiminin İlişkisi. 14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.23-26 Ekim 2019, Antalya. (Sözlü Bildiri)  
E34. Yılmaz Latif, Aytekin Alper, Borazan Ersin, Yılmaz Mustafa, Balık Ahmet Abdulhalik. Karaciğer Kist Hidatiklerde Postoperatif Gelişen Persistant Safra Fistüllerine Yaklaşım. 14. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi.23-26 Ekim 2019, Antalya. (Poster)  
E35. Borazan Ersin. Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Yönetimi.12. Ulusal Travma ve Acil  Cerrahi Kongresi.9-13 Ekim 2019,Antalya  (Sözlü Bildiri) 

F. Projeler

1 Genel Cerrahi ABD TF.UT.19.22 Uzmanlık Tezi Projeleri (Tıp Fak. ve Diş Hek. Fak. için) Kolorektal kanserde kodlanmayan lncrna crdne gen ifade düzeylerinin analizi Dr. Öğrt.Üyesi Ersin BORAZAN 6 AY Proje tamamlandı
  22.04.2019
Öğr.Gör.Dr. Gülper 
NACARKAHYA
22.10.2019
Arş.Gör.Dr. Koray TOKLU  
2 Genel Cerrahi ABD TF.ALT.19.19 Altyapı Projesi Kolorektal kanser hastalarında kodlanmayan lncrna'ların gen ifade düzeylerinin analizi ve klinik değerlendirilmesi Dr. Öğrt.Üyesi Ersin BORAZAN 6 AY Proje tamamlandı
  1.04.2019
Öğr.Gör.Dr. Gülper NACARKAHYA 1.10.2019
3 Genel Cerrahi ABD TF.ALT.18.26 Altyapı Projesi Gaziantep üniversitesi hastanesi haberleşme, ağ ve ağ güvenliği alt yapı iyileştirme projesi Dr. Öğrt.Üyesi Ersin BORAZAN 1 YIL Proje tamamlandı
  23.07.2018
Öğr.Gör. Nuri TÜYLÜCE 23.07.2019
Mühendis Mehmet GÖKBULUT 18.06.2019
4 TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI TF.YLT.16.38 Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi Meme kanseri hastalarının arşiv dokularından SIAH, BIM ve p53 proteinlerin seviyeleri arasındaki ilişkinin immunohistokimyasal ve moleküler genetik olarak ortaya konulması Prof.Dr. Ahmet ARSLAN 1 YIL Proje tamamlandı
  1.08.2016
Yrd.Doç.Dr. Zehra BOZDAĞ 1.08.2017
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN 11.02.2020
Luay HADHAL  
5 GÖĞÜS CERRAHİSİ ABD TF.16.13 Altyapı Projesi Cerrahi Simülasyon Modellerinin, Minimal İnvaziv Cerrahi Uygulamalarında Öğrenme Eğrisi Üzerine Etkisi Prof.Dr. Maruf ŞANLI 2 YIL Proje tamamlandı
  30.03.2016
Doç.Dr. M. Sakıp ERTURHAN 30.03.2018
Doç.Dr. Mete Gürol UĞUR 15.03.2018
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN  
Prof.Dr. Levent ELBEYLİ  
6 Genel Cerrahi ABD TF.UT.16.20 Uzmanlık Tezi Projeleri (Tıp Fak. ve Diş Hek. Fak. için) periampuller bölge tümörlerinde mi-rna'ların rolünün araştırılması Prof.Dr. Ahmet A. BALIK 1 YIL Proje tamamlandı
  30.03.2016
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN 30.03.2017
Doç.Dr. Serdar ÖZTUZCU 24.01.2017
Doç.Dr. Ediz TUTAR  
Arş.Gör.Dr. Cuma Ali EMİR  
7 Genel Cerrahi ABD TF.14.26 Altyapı Projesi Canlıdan vericili karaciğer nakillerinde verici karaciğer volümünün değerlendirilmesinde ve anatomik varyasyonların incelenmesinde yöntem karşılaştırmaları Prof.Dr. Fahrettin YILDIZ 2 YIL Proje tamamlandı
  13.10.2014
Doç.Dr. Sacit ÇOBAN 13.10.2016
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN 20.03.2017
8 İç Hast. ABD TF.13.39 Kapsamlı Araştırma Projesi Obez kişilerde yağ dokusu inflamasyonu ile 11 beta hidroksisteroid dehidrogenaz enzim-1 ve deiyoidinaz 2 enzim gen ekspresyonu arasındaki ilişki ve metabolik sonuçları Prof.Dr. Ersin AKARSU 1 YIL Proje tamamlandı
  18.12.2013
Uzman Hakan KORKMAZ 18.12.2014
Doç.Dr. Sibel Oğuzkan BALCI 17.03.2015
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN  
Mehmet TARKÇIOĞLU  
9 Genel Cerrahi ABD TF.13.32 Uzmanlık Tezi Projeleri (Tıp Fak. ve Diş Hek. Fak. için) Meme Kanserli Hastalarda Otofaji İle İlgili Genlerden Bazılarının Ekspresyonunun Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN 1 YIL Proje tamamlandı
  24.10.2013
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ULAŞLI 24.10.2014
Hasan ERKURT 11.11.2014
10 BİYOLOJİ FEF.13.14 Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi Kolorektal Kanserli Hastalarda 21q11-22 Gen Bölgesinin Heterozigotluk Kaybı Analizi Prof.Dr. Mehmet ÖZASLAN 1 YIL Proje tamamlandı
  19.08.2013
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN 19.08.2014
Yrd.Doç.Dr. Işık Didem KARAGÖZ 23.09.2014
Yrd.Doç.Dr. İbrahim Halil KILIÇ  
Prof.Dr. M. Necdet AYBASTI  
Biyolog Ceyda UYAR  
Dilan AL_BARAW  
11 ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI TF.13.09 Destek Projesi NÖROENDOKRİN TÜMÖR GÖRÜNTÜLEME ve TEDAVİSİ Doç.Dr. Mesut OZKAYA 3 YIL Proje tamamlandı
  24.05.2013
Dr. Umut ELBOĞA 24.05.2016
Doç.Dr. Mesut OZKAYA 13.02.2018
Yrd.Doç.Dr. Ersin BORAZAN